Ġorġi Suldat Qalbieni

Ġorġi, suldat qalbieni, ta’ Kristu martri kbir, għall-ġid, hekk għal qdusitek, jistħoqqlok kull tifħir.   Patrun ta’ din il-ġżira, li dejjem qbiżt għalina, aqta’ xewqitna, isma’ talbna, b’għajnunietek int...