Lill-kbir martri ta’ Kristu kuruna

ta’ tifħir ejjew ninsġu flimkien,

ejjew naqtgħu ward, qronfol u ġilju,

inxerrduhom quddiemu bħal ġnien.

 

Ġorġi tagħna, min qatt bħalek,

stilla tiddi kollha dija;

qlubna ssaħħret bil-ġmiel tagħha –

dawlet, sebbħet l-art Għawdxija!

 

Żagħżugħ mimli bis-safa tas-sema,

għaddej, hieni, bħal anġlu fuq l-art,

sakemm daqqet is-sejħa tal-fidi

u inti demmek qalbieni ċarċart.

 

Ġorġi tagħna…

 

Fuq iż-żiemel bix-xabla misluta

Ġorġi jidher għal dejjem rebbieħ,

kavallier ta’ l-Għarusa ta’ Kristu,

kull dragun huwa jisħaq b’riġlejh.

 

Ġorġi tagħna…

 

Il-ġnus kollha li rebħu f’imħabbtek

isellmulek illum għalenija,

bliet u rħula jaħtruk mexxej tagħhom,

kavallier ta’ kull ġieħ u qdusija.

 

Ġorġi tagħna…

 

Ukoll Għawdex, dil-gżira maħbuba,

Alla xeħet bi ħniena f’riġlejk,

għandek resaq fil-għajb u fin-niket,

fit-tiġrib qatt ma twarrab minn ħdejk.

 

Ġorġi tagħna…

 

Ejjew, mela, lil Ġorġi, kuruna

illum ninsġu, b’imħabbtu mkabbrin;

aħna nibqgħu għal dejjem ta’ Ġorġi

u huwa jibqa’ l-patrun ta’ l-Għawdxin.

 

Ġorġi tagħna…