Awguri, Merħba u Grazzi!

Il-Parroċċa ta’ San Ġorġ tifraħ ma’ Dun Joseph Mercieca li għadu kemm inħatar Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa tagħna. Nilqgħu fostna lil Patri Martin Cilia MSSP, mis-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl...