Ser issir quddiesa fiċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija, nhar il-Ġimgħa, 17 ta’ Novembru fis-7.15pm.  Ser isir ukoll it-tberik tal-oqbra tal-familji.

Min ikollu bżonn it-trasport, jinkiteb fl-Uffiċċju Parrokkjali.