Mons. Ġużeppi Farrugia (1954- )

Infaħħruk, o Alla, għall-kobor tas-setgħa tiegħek, u niżżuk ħajr għall-imħabba u l-ħniena tiegħek. Nitolbuk, kif ferraħtna bir-rebħa ta’ l-imqaddes martri Ġorġi, hennina wkoll bl-għajnuna f’waqtha tiegħu u sebbaħna bil-glorja tiegħu.

Lil San Ġorġ int għamiltu Difensur tal-fidi tagħna: agħmel li miegħu u fuq l-eżempju tiegħu nibqgħu sħaħ fil-fidi u fl-imħabba tiegħek.

Lil San Ġorġ int tajthulna bħala Patrun tal-gżira tagħna: agħti widen, kif dejjem għamilt, għat-talb li jagħmillek għalina fil-ħtiġijiet spiritwali u materjali tagħna, imma speċjalment ta’ dawk fostna li l-aktar jeħtieġu l-ħarsa ħanina tiegħek.

Lil San Ġorġ int qegħidthulna bħala Protettur tal-belt tagħna: għall-imħabba tagħna lejh, saħħaħ il-familji tagħna u agħmel minnu tarka kontra l-ħażen li qed jhedded lil uliedna, liż-żgħażagħ u ’l-miżżewġin tagħna.

Fiċ-ċokon tagħna, nitolbuk, Mulej, isma’ t-talb li San Ġorġ jagħmillek għalina, u agħtina sehem fis-sebħ tiegħu ma’ Ibnek Ġesù Kristu sidna, mal-Verġni mbierka u l-qaddisin kollha tas-sema. Hekk ikun.

Glorja…