Mit-Tnejn 27 ta’ Frar sal-Ġimgħa 3 ta’ Marzu

7.30pm: Laqgħa mill-katekisti Noel Formosa u Charlene Zammit, fis-Sala Parrokkjali.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali jingħata s-servizz tal-baby sitting.