7.45pm: Laqgħa ta’ talb u fejqan immexxija minn Patri Marcello Ghirlando OFM għall-komunità parrokkjali, b’mod speċjali dawk li jieħdu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u fl-attivitajiet tal-Ġimgħa Mqaddsa.