Fl-aħħar jiem tal-Festa nfetħet ukoll għat-tgawdija tal-pubbliku l-Kappella Neo-Biżantina tas-Santissmu Sagrament, fejn qed jitwaħħal il-mużajk meraviljuż fuq stil Biżantin klassiku, xogħol li sar f’Ravenna minn kumpanija li tispeċjalizza f’dan it-tip ta’ xogħol, fuq id-disinn mirqum tal-Perit Vincent Centorrino. Dan sar biex in-nies li jżuru l-Bażilika, imma fuq kollox il-parruċċani u benefatturi, setgħu jaraw ix-xogħol ġdid tal-pavimentar kożmatesk li twaħħal f’dawk l-aħħar jiem, fih innifsu opra tal-arti unika f’pajjiżna u imprezzabbli. Xi mużajk mal-ħitan u s-saqaf ukoll hu mwaħħal u lest, waqt li ieħor għadu qed jinħadem u mistenni jsib postu fix-xhur li ġejjin.