Fil-jiem tan-Novena rajna wkoll it-tlestija tal-proċess ta’ konservazzjoni u restawr meħtieġ fuq ix-xbieha tas-Santissmu Kurċifiss, li issa reġgħet iddendlet fil-post ta’ qima tagħha fil-Bażilika fil-Kappella ta’ San Pawl. Ix-xogħol sar b’mod mill-aktar xjentifiku mir-restawratur Għawdxi Dun Charles Vella. Il-Kurċifiss ta’ Pietru Pawl Azzopardi din is-sena qed jagħlaq 175 sena.