Ejjew ukoll niċċelebraw b’festa

t-tifkira mdawla tal-martri Ġorġi;

ejjew ninkurunawh bil-fjuri

tar-rebbiegħa bhala s-suldat qatt mirbuħ,

ħalli għat-talb tiegħu jkun jistħoqqilna neħilsu

mid-dwejjaq u mid-dnub.

mill-vrus ta’ San Anatolju ta’ Kostantinopli għall-festa ta’ San Ġorġ ir-Rebbieħ

Ritratt:  Tonio Schembri