It-Tmien Ħamis ta’ San Ġorġ

Il-Qaddis Martri San Ġorġ
għadda u waqaf bi sħiħ
il-qilla tal-uġigħ tal-eħrex moħqrijiet, 
imma fuqhom kollha ħareġ rebbieħ,
sabiex stħaqqlu l-kuruna
tal-glorja ta’ dejjem.

Mis-Sagramentarju ta’ San Girgor il-Kbir

Pittura – San Ġorġ u d-dragun impitter minn Mattia Preti u jinsab fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, ir-Rabat Għawdex