Sliem għalik, o martri.
Sliem lill-ġellied il-kbir.
Sliem lill-gwerrier,
sidi Ġorġi, is-sultan
Idħol għalina quddiem il-Mulej, sidi
San Ġorġ, j’Alla l-Mulej jaħfrilna ħtijietna.

Mil-Liturġija ta’ San Bażilju l-Kbir.Monument ta’ San Ġorġ u d-dragun – magħmul mill-bronż, jinsab fil-pjazza ta’ Manege f’Moscow ir-Russja.