Is-Seba’ Ħamis ta’ San Ġorġ

Kbir hu ġieħek,
o mgħallem tiegħi San Ġorġ.
Int tinsab fl-hena mal-Mulej tagħna
f’Ġerusalemm tas-sema.

Mil-Liturġija ta’ San Bażilju l-Kbir.

Statwa ta’ San Ġorġ – magħmula mill-injam minn Pietro Felici, tinsab fil-knisja Arċipretali ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi.