Sliem għalik, o Martri;
Sliem lill-Eroj qawwi.
Sliem lill-qaddis kbir, 
Sidi Ġorġi, il-prinċep.
Idħol għalina quddiem il-Mulej, sidi San Ġorġ,
j’Alla l-Mulej jaħfrilna ħtijietna.

Mil-Liturġija ta’ San Bażilju l-Kbir

Monument tal-ħelsien – magħmul mil-granit u deheb, jinsab Tbilisi Ġeorġia.