Monday, February 20, 2017:

Ħarġet Il-Belt Victoria


Mal-Bulettin Parrokkjali tal-Ħadd 18 ta’ Frar 2017, tqassmet ħarġa oħra tar-Rivista tal-Parroċċa Il-Belt Victoria

 

Kif il-qarrejja jindunaw, din il-ħarġa hija differenti mill-ħarġiet ta’ qabel: qed jinġabru sentejn sħaħ minn Jannar 2015 sa Diċembru 2016. Dan, imma, ma naqqas xejn mill-kwalità għolja tar-rivista, mimlija tagħrif u aħbarijiet mill-parroċċa. Bi 72 paġna, fosthom sitt paġni tal-kulur, ingħata rappurtaġġ tal-mewt ta’ żewġ membri tal-Kapitlu Ġorġjan, il-Kan. Ġużeppi Sacco u l-Kan. Franġisk M. Vella, kif ukoll ta’ saċerdot ieħor Ġorġjan, Mons. Ġużeppi Mercieca, Arċisqof Emeritu ta’ Malta.

 

Ir-rivista tagħti ħarsa lejn il-missjoni ta’ grupp ta’ żgħażagħ mill-Parroċċa tagħna li għamlu fl-aħħar sentejn fl-Etjopja f’Settembru 2015 kif ukoll fl-art tal-Gwatemala f’Awwissu 2016. Taqsam ukoll mal-qarrejja l-esperjenza ta’ grupp ieħor mill-Parroċċa f’Pellegrinaġġ Speċjali fl-Art Imqaddsa li sar fl-2015.

 

Insibu wkoll artiklu dwar il-miġja ta’ Driegħ San Ġorġ li l-Parroċċa tagħna esperjenzat f’Ġunju 2015 u artiklu dwar l-importanza tal-Ġublew Staordinarju tal-Ħniena li l-poplu ta’ Alla għex fl-aħħar sena. Ingħataw wkoll dettalji dwar ir-restawr tal-faċċata u tal-koppla b’fondi mill-Ministerju għal Għawdex, fejn intwera pubblikament għall-ewwel darba d-disinn xjentifiku tal-faċċata tal-Bażilika u tal-kampnari, il-koppla u l-faċċati laterali.

 

Mal-artikli ta’ ġrajjiet kurrenti kien hemm oħrajn storiċi dwar l-Arċipriet Mons. Alfons Marija Hili kif ukoll dwar il-qniepen tal-Bażilika ta’ San Ġorġ fl-okkażjoni tad-disgħin sena mill-wasla tagħhom, u ieħor dwar il-kolera f’Għawdex.

 

Iżda l-aktar avveniment riċenti li għaddiet minnu l-Parroċċa huwa l-bidu tal-ministeru pastorali ta’ Mons. Joseph Curmi bħala Arċipriet tal-Bażilika Ġorġjana. Dan ġie rrappurtat f’Suppliment b’informazzjoni estensiva tal-ġrajjiet u l-interventi marbuta ma’ dawn il-festi speċjali li saru f’Diċembru 2016. Is-suppliment ta’ 22 paġna u b’xi faċċati tal-kulur jinkludi wkoll ħarsa lejn l-arċipretura ta’ Mons. Pawlu Cardona f’dawn l-aħħar disa’ snin.

 

Din ir-rivista ssir b’tant dedikazzjoni u impenn, iżda wkoll tirrikjedi għajnuna finanzjarja. Għalhekk inħeġġu lil-qarrejja, li nafu li huma ħafna, anki minn barra l-Parroċċa, sabiex iwieġbu għall-appell tagħna għal aktar donazzjonijiet b’riżq din ir-rivista. Il-pubblikazzjoni li jmiss hija għal Mejju li ġej fejn tagħti ħarsa len il-ħajja parrokkjali bejn Jannar u April 2017.

 

Nilqgħu wkoll fil-Bord lis-Sur Noel Micallef, diġà kollaboratur tar-rivista, li issa daħal b’ruħu u ġismu flimkien mal-membri l-oħra fil-ħidma ta’ tħejjija tal-materjal għal din il-pubblikazzjoni prestiġjuża mistennija minn ħafna.

 

Wieħed jista’ jara l-aħħar ħarġa onlajn fuq waħda mill-paġni tas-sît elettroniku tal-Parroċċa.Printer Friendly Version
Send Article to a Friend
Comments
Name

A value is required. Invalid format.
Email Address:

A value is required. Invalid format.
Please enter the text above exactly as it appears (case sensitive)
When you click on "Submit Comment", a confirmtion email is automatically sent to the address you specified above. You will then be required to confirm this comment by clicking the link provided in this email that you will receive. Comments also need to be confirmed by the administration.
Admin Login