Guest Book

Sign Guest Book
FR GEOFFREY G ATTARD
VICTORIA - GOZO

06-Jan-2012 16:11:42

Congratulations to all the parishioners of St George at the beginning of the new year 2012! It is also timely to contragulate Fr. Prospero Grech OSA, renowned Maltese patristic scholar who has just been elevated by the Supreme Pontiff Benedict XVI as cardinal of the Roman Church! This is definitely a sign of gratitude not just to the person who has been given such an honour but to the entire Maltese church! God bless!

Emanuel Mizzi
Victoria Gozo

06-Jan-2012 13:44:47

Nixtieq nifrah lil Mons Onor.Dun Guzepp Gauci talli gie mahtur Mons. Onor.tal-Kapitlu Katedrali.Kien ferm jisthoqqlu ghax qeda u ghadu jaqdi lil poplu Rabti bil-hdima tieghu fis-sacerdozju.Ad Multos Annos.

Anthony Said
Victoria

31-Dec-2011 11:50:59

Jiena u l-familja nixtiequ s-Sena t-tajba lill-Arcipriet, Kapitlu, Kleru u l-parruccani kollha ta' San Gorg, fosthom il-morda, anzjani u dawk li jghixu wahedhom. Jalla s-sena 2012 tkun mimlija risq u hena u b'kull barka mis-Sema.

The Late Eileen Mallia Family
Malta

30-Dec-2011 23:32:37

We wish to extend our deepest sympathy on the passing of Mrs. Pace. She was a great lady and will surely be missed.

Georgette Camilleri
Gozo, Malta

29-Aug-2011 18:58:16

Nixtieq niehu l-opportunita’ biex f’isem missieri u ommi - Gangu u Golina Saliba partikolarment u f’isem il-familja nirringrazzja lil kull min ha sehem fil-funeral ta’ Dun Dward Bondi’ Dalli.

Dun Dward kien parti mill-familja taghna u ghex ma ommi ghal aktar minn 60 sena sal-gurnata li l-bambin sejjahlu ghal hdejh u ghalija kien iz-ziju.

Nirringrazzja specjalment lil Arcipriet li ghalkemm barra minn Malta xorta sab il-hin biex ikkuntattjana biex jaghtina l-kondoljanzi.

Nirringrazzjaw ukoll lil qassisin kollha li ppartecipaw fil-funeral u fuq kollox lil Ms. Maria Frendo u il-Kor Laudate Peuri tas-sehem eccellenti taghhom waqt il-funzjoni.

Nixtieq li dan il-messagg jingieb ghall-attenzjoni ta’ kulhadd. Dun Dward zgur jitlob ghalikom mis-sema.

Georgette Camilleri (it-tifla ta’ Gangu u Golina Saliba).

Previous |  1  2  3  4  5 6  7  8  9  | Next |  Last